• Overige vestigingen
  • Dunweg Uitvaartzorg logo
  • Könst & Dunweg logo
  • Van der Putten & Dunweg logo
Begraafplaats Zwanenburg

Begraafplaats Zwanenburg

Stichting Begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen – beter bekend als ‘Begraafplaats Zwanenburg’ – ligt aan het einde van de Kerkhoflaan. Zwanenburg is een dorp in de Haarlemmermeer, aan de rand van Amsterdam, dat vaak in één adem genoemd wordt met het aangrenzende dorpje Halfweg.

Deze in 1857 ingerichte begraafplaats – is de oudste in de Haarlemmermeer. De eerste begrafenis vond hier plaats in 1858.


Dunweg beheerder Begraafplaats Zwanenburg

In 1990 benaderde voormalig Dunweg directeur Wim van der Pijl de stichting. Afgesproken is toen, dat Dunweg Uitvaartzorg het beheer van de begraafplaats op zich zou nemen. De aula werd opgeknapt, waarbij meteen een extra deel aan de aula werd gebouwd: een rouwkamer.

Wilt u als particulier of uitvaartorganisatie een afscheid en/of begrafenis regelen bij Begraafplaats Zwanenburg, dan kunt u contact opnemen met Dunweg Uitvaartzorg.

Begraafplaats Zwanenburg met Hospitality medewerkers Dunweg

De begraafplaats biedt:

  • algemene graven
  • particuliere graven
  • grafkelders
  • urnengraven (het is ook mogelijk een urn bij te zetten in/op een bestaand graf)
  • urnenmuur
  • aula
  • rouwkamer

Gedenkteken
Naast de ingang van de aula staat het door tuin- en landschapsarchitect Bart Hoes ontworpen gedenkteken, ter ere van het 150-jarig bestaan van de begraafplaats. Op het gedenkteken staat een gedicht van Ida M.G. Gerhardt:

Gedenkteken ter ere van het 150-jarig bestaan van Begraafplaats Zwanenburg

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat gouddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten, – Eén voor één.

Klokkenstoel
In 2011 werd officieel de klokkenstoel op de begraafplaats in gebruik genomen. Dit is meteen ook een connectie met het aangrenzende dorp, omdat de klok én de haan afkomstig zijn van de welbekende Grote Kerk van Halfweg. Aangezien deze kerk afgebroken wordt, was dit een mooie manier om er iets van in leven te houden.

Klok en haan van de klokkenstoel zijn afkomstig uit de Grote Kerk te Halfweg

 

Uitvaartlocaties Amsterdam

 

Onze overige vestigingen